contact

Связь


הכפר הסקנדינבי טבע בהר
מצפה הר חלוץ, ת.ד 54 הר חלוץ, מיקוד 20121
טלפון להזמנות: 04-9803666 | tgti88@gmail.com אני מעוניין לקבל מבצעים ועדכונים שוטפים
* אנו מתחייבים לא להעביר את המייל שלכם לרשימות תפוצה חיצוניות.